Redogörelse över Ultras och vårt agerande i matchen mot Häcken

En bit in i matchen mot Häcken i söndags valde UG, som en protest mot den sista tidens ökade närvaro av ordningsvakter och polis i gångarna samt brutna löften från IFK Säk, att plocka ned trumma, banderoll och flaggor. Detta för att sätta ned foten mot utvecklingen vi sett det sista när det kommer till ordningsvakters och polisens ökade närvaro i klacken. En utveckling som vi i Supras ser djupt oroande på inte minst med tanke på att ordningsstörande incidenter fullkomligt lyser med sin frånvaro. Av denna anledning valde även vi att ta del i denna tysta protest genom att plocka ned vår banderoll, flaggor och lämna vår vanliga plats. Nedan följer en mer ingående redogörelse från Ultras Göteborg.

Vi har under en längre tid märkt att IFK:s säkerhetspersonal, polis och ordningsvakter har trappat upp bevakningen av supportrar i klackkärnan, trots att det aldrig varit lugnare på den blåvita läktaren. När planket över klacken byggdes sades det att gångarna enbart skulle användas av matchvärdar och sjukvårdare. Trots detta har planket i stort sett vid varje match använts av polis och ordningsvakter för att övervaka klacken. Det är bara ett exempel på hur man väljer att ljuga oss rakt upp i ansiktet. IFK, som offentligt vurmar för dialog med sina supportrar bör kraftigt tänka om sin strategi. Man vinner inget på att ljuga.

Mot Häcken stod det ordningsvakter framför mittingången, dessutom stod det flera i gången mellan J och H. Vi ställde oss frågande till varför man väljer att ha ordningsvakter, eftersom vi inte har märkt några ordningsstörningar i klackkärnan. Vi får då svaret att de är till för att hålla rent i gångarna och att så fort gångarna är fria kommer vakterna att gå iväg. Folk i klackkärnan och runt trumman ser till att gångarna är fria och fem minuter in i matchen står ordningsvakterna kvar. Vi ifrågasätter återigen deras närvaro och får svaret att de snart ska avlägsna sig. Ordningsvakterna visar även upp ett klart provokativt beteende genom att stå och hånle mot folk och ”smeka” batongerna samtidigt som man spände blicken i folk.

När vi för tredje gången ifrågasatte deras närvaro och inget hände valde därför folk att i protest lämna klacken. Senare får vi reda på att ordningsvakterna skulle stå kvar hela matchen och då togs beslutet att ta med sig trummor, flaggor och banderoller. I samband med detta sparkar och stampar en ordningsvakt på flaggor som samlats ihop och visar återigen en konfrontativ inställning genom okvädesord och hetsande kommentarer.

Vi ställer oss starkt kritiska till hur man väljer att ljuga och hitta på ursäkter till att övervaka supportrar. Speciellt när ordningsvakterna som skall utföra jobbet försöker provocera fram konfrontationer sitt beteende. Därför kände vi oss tvungna att sätta ner foten. Vad kommer härnäst? Ordningsvakter mitt bland supportrar? Vi kräver även de ordningsvakter som arbetar i samband med IFK:s matcher i fortsättningen visar upp ett mer professionellt beteende, (speciellt när man har IFK Göteborgs klubbemblem på bröstet bredvid OV-brickan), och i fortsättningen håller sig bakom läktaren som överenskommelsen lyder. Vi ställer oss särskilt frågande till varför man från IFK SÄKs håll ökar repressionen när det är lugnare än någonsin på kommandobryggan. Vi minns alla händelserna under Baselmatchen. Med det i färskt minne blir IFK SÄKs agerande inte bara historielöst utan även ytterst provokativt och sänder oroande signaler. Vi är supportrar, inte kriminella!